Montaż

Posiadamy własne ekipy montażowe które są w pełni wyposażone w niezbędne narzędzia , przyrządy pomiarowe .

Każda z ekip pracuje niezależnie co pozawala nam na montaż kilku wind w tym samym czasie .

Realizujemy montaże na terenie całej Polski jak i również zagranicą .

Każdy montażysta posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania prac na wysokości oraz wymagany  sprzęt BHP .

Po każdym montażu przeprowadzamy testy urządzeń i wystawiamy Poświadczenie Montażu oraz niezbędnądokumentację .

Przeprowadzamy odbiory UDT w celu dopuszczenia urządzeń do eksploatacji .