Osobowe - Hydrauliczne

Dźwig hydrauliczny z maszynowia obok szybu lub szybie   -  zespół napędowy dźwigu złożony ze zbiornika, pompy hydraulicznej i silnika elektrycznego wprawia w ruch siłownik, który poprzez przełożenie bezpośrednie 1:1 lub pośrednie 1:2 (koło linowe i liny) napędza kabinę. Maszynownia dźwigów hydraulicznych nie jest związana z szybem i może znajdować się w odległości od zera do kilku, a nawet kilkunastu metrów od szybu. Najczęściej jest to wolnostojąca szafka (tzw. maszynownia prefabrykowana) lub oddzielne pomieszczenie (maszynownia tradycyjna). Występują również hydrauliczne dźwigi bez maszynowni z napędem umieszczonym w podszybiu.

Wytyczne Budowlane Szybu i Maszynowni

Wytyczne Elektryczne Szybu i Maszynowni