Budynek mieszkalny "Pod Jabłoniami "

Dźwig osobowy Q=1000 kg zainstalowany w budynku Mieszkalnym "Pod Jabłoniami" w Tarnowie .