Windy Gastronomiczne Małe do 100 kg

Małe dźwigi towarowe EN 81-3 / Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
Dane zasadnicze:


Udźwig: 5 – 300 kg
Jedno-, dwu-, lub trzystronna dostępność kabiny


Drzwi szybowe: gilotynowe, wychylne, jedno- i dwuskrzydłowe lub
kombinacja obydwu typów
Drzwi szybowe z progiem na wysokości parapetu lub na poziomie posadzki
Z maszynownią w nadszybiu, podszybiu lub boczną

Prędkość podnoszenia 0,2 do 1,0 m/s
Z chwytaczami w przypadku pomieszczeń przechodnich usytułowanych pod szybem
 

Wymiary kabiny:
Szerokość: 350 – 1000 mm
Głębokość: 320 – 1000 mm
Wysokość: 600 – 1200 mm


Wyposażenie standartowe:
Kabina z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, przystosowana do malowania
Ocynkowana ogniowo konstrukcja szybu, przewidziana do obudowania.
Krótki czas montażu poprzez wstępnie zmontowane elementy konstrukcji
Kompaktowy napęd ślimakowy
Mikroprocesorowe sterowanie cyfrowe, z kompletnym, niskowoltażowym
okablowaniem w systemie plug-in (24V) .

Kasety dyspozycji ze wskazaniem pozycji kabiny